Skip to main content

Full text of "Duytsche exemplaren van alderhande gheschrifften : seer nut ende bequaem voor de duytsche schoolmeesters ende alle beminders der pennen"

See other formats


m LH» 

fit m 


Digitized by the Internet Archive 
in 2019 with funding trom 
Getty Research Institute 


https://archive.org/details/duytscheexemplarOOveld 

V\ 
werklef 


f 
'LüU.: 
y 
O 


5 


>-/ 


uaciit 


CS 


ö 


v\xn ócjuvtf c i n‘ ci ï 00, fi 11 c cjtc v i , 

ettte aü'c wtrttnöcï^Detó&emtlcn. 
Int licht peforacht 


X>, 


D 


£> 


ranco 

O ' 

'IIIWil ure 


CciidC 


nr 


'tCer/Mcrdc’, 

a 


tZL 


ERLE t 

Ct.Whr / b 20., 


y 


/ 


/ 


. lurttifecc^j. 
C. ócf-ipCCurL Gcmniur'Cuuw. . 
(jEfaói'fcmtiuE J ailf! h~) 


I { 't 
G 


( 


r'L 


(kd a 11 tc\i)oox f u^h i X AM ’~ tr*x> acOn 

<Sk>c*(A. on | -f - ft c L v6 i lX 3a x>t^> ry >a o 

o ox tM i b A ck\ <M? 01^04 i ITcSl .S Ö boV O* 11 1 15 

^ ’ -l -- _ A X - 


(ni4 mTo t>^|Tfabf^x>a oja\Vf X? . liix' 1 VC-* 


>H\^v r 
<f 6*G^tGX'i«_✓.i— 

^41otfA^vTv’*rtt Abitf--fiy|1 'rï't^^VoX 5vi 

fi>* VvX i -c^5 ^X)aÏ irtf^Anx v? * y vt v -Gj i 11|>fa<* 

^O^^epBv |?Toj5-(d vJ^X-o^jira ^~~ 3^4tXfA<"~ : 
A aCfw f|IixArci A^AlV* | JcAI aVi i AnS* fv4 (vAn * 

GAtGvj Ao*-?/ | g^t>y> t-^vScXu^ o \ ti? 6 ov^t fv-cJ^~^\>^V \’i^~ 

ivct CvG^ r\Gi»-\s>*oi7v\S.* x ofAcfw -f 

A-f X) iXX O O- & X l p 

-v.uunmv-cirv^i: Urs , vVln'iivSKv*"itiv v \«»^ v— ' > iö ul ptS 

~5ox Xt > f A cv |cGvAA v^PO>.<vX 

Arf^ 0 Afo >A 1 >^s5^oovt^G ) v^ir i u j^AAv- 

.. .'^y'OvX’l >- vAAL^-yi t (U V (tXCvC-G l 1'vcR, CjAvM- 
xxrf—tyrl - 11 | ▼ • 


o w v 


"TTrtM Jrf'ix ^ V 4 C~G vr^A^ « 
■A/^ f/n I 5 ^üf 


l ctt-C' 


AiXxAVop ÖX4^7-\C£T; 

*jS^^j-VX xA'X 


X 

Jt )dö 0-V"- fj ^ (X) vS* 


.Cv 


^ • w * ' ~ y ^ ^ ^ r ; | ^ v —■’ 

■mGf't' >'flf\S'^ 1 ttX'K^vi^ii^'VJC» i« 

tvt.'N.'^- )V- , 

tSVJ't-) Jvvitvv'■) - v i n <v iv* > j \tn 
Ij ’ _*~ * / z' ^ ^ *ü 

r, i iX^'—f a i t x i \ cj4\rv?\:t^ vfiv 

\-\<X'\u^v\ fv<- (ixtxrX'Q\Si )^6 = rMG > '^C^ 

; n. t ^ f ^ o 

a^4 \x pmvw -Git S\c i i\Hf T^—Fa-lv^)/or 


. iXA^-aTjovMpBAi' /, 
d xhaxx^^'s * 

a Gj^’i v CaSi') I J-n -rix So\>v>x f hicrJi^ 

rfi } ; »rj 0 \|x^ 

‘ C| V) v f > ; I 


I u\ v ] 11 Vi i i v-V a 


rvG 1 1U al 
VlA^ 


:v42 ^r\^0^tv\?x-£^vj . 


T ..... cpjo fv^X|'b 11 rf^vS^ 7)rv v Lexica? 

J5*m| ^ - oSm^ivo 0v^air^l\?cJi^öd ^S^cii XO af |vn? tcJc 
iT^g^^ctC fii >v» ^ -i-f t ^r ny^ 
;X 


M 


"i 


b bvt> C\Si a > i cov |Xcboo CQl-f f ^ 

O' .. ^ ^'xrG xA 4 i ^ ^Sv / X^.v_r-\ _ X\ iy 
■> 
■P 
r- — 
* • / . . * J 

* 

' ' • : 

■»(£ *•'• 


" 

- ■ * 

/ * f. 

* ' . " ■ ' 

, , y' » 


N 


\ 


f 
' 


, - • ' . J 

i ' ' >'* • f \ 1 /j 


■ 
' 

i J. ’ -»■ . 


: 4 
•• 


»**• 


** . 

- * ^ 


y 

' .■ - - i 


/ 


*;./ f 1 . 

'■i" y . *• V > J- J ' 


. * • • ■ o; . »♦» 0 

" / * > - - > 

: i *- 


* * .I ■ 

"V'. • / *• •" 


•• < I ■ 1 '■ '■> /• * ■: • - - ; f, 


' + 
; .. •••.- 

' .... , . 


o r f j ! r, 


> • • • . - 

* ; ?" ' i; ) i l r» / . * 

' , •> V v ' 

V 

1 . ’• • — 1 3PL 

. ' * l ' ■ 

■ 
(U , 
V 


ari.i UTattclMf cn0c\^*}lKUH'W 

Imnu'tCD óclênDctt: tttttcr O o o: Ocxucclc Deo 
:'3t’en’u.uH|cM c e 11 v e u 1 \e tl j ckx"» tx ut quuett. 
sTln’rtte bet* tïClHiuvjDy iH-nlaialu'lHHU - 
laemhent qmtiettcJw?: inaevDèufupntfi’v 
ai nj oDlt \ c.ka* (tCQtuvt, qü aoe eitbe 6 oo I è 
Dnurnen cibotHTtnountu.vtt eau ïH uücDe 
I aftel wt o t unxtn 0 e n 3 ? emb l'A om t, cjt 
‘Dat befelbe ql Afaren te tube vofmaeoAt- 
Jarfc Dct-^eu cl)t. o m t nut lx’ fiettëm Oc 

(etVeqfxl telt in De i.i vooajbprt en te iutéte- 
UteA DercTOHuuinxMt aerjv.toa tl’eeinb)c- 
fajbep inO et t AAAte l j att Aet* sielat. 4 etc*. 


! V. 
\ 


* 

' 9 


. 


f 

». . v 


■ ■«TT - fV ' 
• ♦ ■ 


I 

4 ,„ 

•V 


1 


# 

jgeitCf 

iCrrirra^rf 5 qftvHÏ \ doxm \rt\?ï>c >\>afcVji icibiigfh ^ 9 
14 uhl|cf?> L o : C 3 u:>VH L |^Vl#dbafj} 0 ^ \^(VO 

div>^’aut\ c r vofodrmoXnxfcSr Bcx^ScxrcHj 
Pti) f <Si bijbel 'I ? tv4f-f<rcproofv4*i5• Ce$padr'Xoot 
^mu\4V|c€ a v6vï><^rftïd fdn loof Jxc^pco- 

acx6 6 cc BJ3r h Jv£ f ff (m-No ti pni^aoo pp aart 

1 V fVftbr U'uyoyo xv vx? j% ' 


'K 


<-Tn ert uwtn [jyader ywiaum 

ernkracet mc£ luètden wecP, 

'Of ^ ^ ^ 

^- ^ r /O/ 

dat adv dooiden a 


7 i mmmydtrj 

eberen zyt, en 


Cx ro e/r o er 

fsaJdyhcn yeraëacnyeoz tnene 


m 

(p 

'dcaeven 


'SedermnA. 
ltC X Ho Y_y \jratgfigy 


(p)cdi^g/^W& tt 10 tyx C po ^ — ’^A. j~ > o 

^^v'TTvt^- -'~v^lV')v ^porn 


aofo VTW; vn^vru c^t J aéi (M/oTc^ Jv tPv i * 444 ' v1 ^ ^ 1,1 
^ v p 


V^BvSh \>CU4^ 

i 1 ^ . / 

~ry p/CP 

rau.v+Gi’ooK^D vp juu- . 

r 


* 
/ 


V 


cggtcte cm nn j é m I eer 

\H^in 11tV^jrt-v^E^taHS i ir,^q^\vcaOcl ; )( | vi kH° of^ 0 <in 


J 


X> Z \n \ \ ixir\ct~ ti* t\^M K C] Zx*XiX^efyf | 
vSr> 01H11 cJ?^Va o £|Ot^ir( Zv) vu v^f cff>*Sf 11 clt i cl 5 >vkt<s 
ufix>oox§^Z><xi&yfiii4~f Zwiy&iZj t f)oi£aii \c^ J\m<° 
^cSvicfSflct c L i 11 fWv'f^a^*. ac Iptó t£'Z 3 $X(lit tó* ^ <y^éi v cf)f~ 


^ .,, ,ct<S I I 1 ?^ i ■: s v w v 7 < u\ i)i vi «rv v v vvi v v i > v v\ iv 11 v i i 

—■ ' i* v / «kV 

^\fx:> oo^fpvoi icfx hkvo c ( I £i :>(Vet n tn^i n vo ox | p o i:l ^ h txk* 
cflS^fi tvJv I aU cfc\v f beSv^n i -Z\ i (cG> ir>, lï&'TI tv c u^>Y 0 

rcof ^ 3 f 5 lhhr%) d^t> (Sxj n oef} xx | cD o 1111 i^ir* Wïrftr 

,L r~1 . ^ ■ ^rr C\. e _ .. ~_l? ^_1" A 


tfiaya iicA'kfycft %yn . 


J 


L1T UJoï, 


/* 


têndc 3 '1’cmrMy 


’C 


r urt. 


rA 


taJFhj’tcn vurcxllij ckc?j(ucx£synsjicrsrens w-aer 
'sputPaedaen h-adcUesoeitë'ever^ 

(elven Heren dcenne/i^j) vüzwaer ewfjvvt. 
mis c fis aI/cbnen^èw sc H^H tk c^Hj-&cc.Qrn . aC".’ < zZnt)e 
'cciifêyc/tsnian m te\Qmc(vM} t c , pimri7Cmmsrp CHdes. ^ L _. . ^ \Wk> 

ctv^ft ic£ict(l V^VYJT^VTp 


prfmf 


rv 


IVV^T^X- cjOfit c£|1 ^ 

op cp^fvv cCp »i 

(jvv S\ x U J-C3 -h™&<rh 


üïvlll^ i I of ^v>4oC 
(-^iMlt 77{X C l ^ W ^ l’l I 


C CtXVVCu, V11 ^op nvi V\J t?vl IJ ,rv’ ^ » • * V 

(/ ^ 1 > ([ ct k_L ^ 

-C3x»|>vV| ItTtr^^u. fsovfcA otm\4ipx 

a t\ cj 

?vCA ^ 


-r <1 Z qv^ 

i ^ i i kV* 

. ♦ 

C7^(mjtz)vwe?ma\ 
V7iL iuj) ( ?<nc-Jt'h2 e 

_ cS c 0 (0T- 

vennoeüen aTtiitmonè^e-ndljwü.c. ozi 


ucur 


altoo alle dl tiacn veranocri re c zwn, aai 

/O On O ,<3 C qC/ 

k yoTwlw oooniute-yoeacn naerOUaci Cc] 


VA?T*>4r 'i/ï/rt v 


r 
^rnr\rO ^ 

i 1 ïTjl irtC^ u , 0 ? bj* c ^' itn* 1 — 

11 ei ij e3\yf, tj\>x on t Ifn \ySjxx>O^Tc^^^0 ^ 

v> > Uk np ny^nU^poC / o ii 

jxU^nj . ix dro 11 tni^^nc(i^S^xyK>f ’cn *> 
vW Cd l^O0Tt fu/ 

> Jx d (p viSkcBVoi 11 Sabr | o j 1 1'drPm cfd| cRco* 
J3 sS^“K < ^^^,x tcyi-i f "Hfconktfe 
iroQiid?,adCK^pcuxtïbbn ü)dft<Cl 7 cylddCotfién 

H°|Viid oxi^inuf^^t>aft)d^ ut di cBd boxcC? 
cdT^t'iftcfRvo^non tioot'dt^ fmo^MX^rfTutit; 
a^drtxv x Wt tpi) c ( pP d t bddTd i cB^ fdJ?d n 
a b cbdfc^B Pt ff do p a rldvni.spx^ 


c'l tcomuitcscm I ccf.nnje ma, 

vAir> 'j^X)i I Acl?Ap 8 a 4- ">va K L r Vcoxvt \ \ «>Viru-, 
nfcC’fcc°vt<hrC>:> |onfcdk* on^C-u-fci^\rf,om 
lSmr> Q^x^viintC’f'CH^bvu^n . ^T^ltacV Vat5>^n> "utdtfcB^’^OS 

afótkvHit (CiraBiTf (C’^vatfvcxo affA'a^^uVKS? loe na tuvC* 

v i / ^ ^ 


: 


(x c p a fvS t £ |mi vSi (gl (V 1?^7 iX°-0) W) (. >S? Af dl C“» +>v 

">vAoxt>AK* a ffcdiidoox|a AcJi dIx-nPan afïdbcA iud i >vxO 


* i id _ . d_. 

cyt^dvAcd>f^SYvA *cn i Av ■11 icf) d’fflHa Gcfc Aj~cy6 ijtf n 
fvxv *■ 
Cül/l mms 


Mtlsrr'iüm 


f/ 9 


3MJ Jcv ai'-o-otciln 

OsSyncm' Q>vm^ür^l^m 

O/# ' — 


önms\f€€v-^u7iJtLc^ op-tu dJ/&' oi'i/sm tfidtfvvzJtmMgx? 

V (~m O/ £y7^ 

!k dniitiï. Shc-MN. er^nr^i^cAcxmft el yvor -aMm néten (yiummwLC 


'j dCrf v 

-y^g (Jx^^U^vvv 1-) ^7 v>> ^|y»v ^ ^ d 
-vVcv^w^ ddtpdV I~J?o?Uru' V’vv'fc' >~OTp4, 


1 p>rd\^/ tvX^V v-Q> v «vS.- >\ / y^?v4>vi ''" ki ’ u L Cp^ 11 i di t» ° 0 ^ -"'^V 6ooiHnw oj 

2 ' *£ ‘ïc-on . n ,*, *>,, w;^ jj a M M j3 jxjecTt uto^lyeuiafCe matu6evt,eiu)e arAb 

zx^dvtemm S^idQBantili t Zat - CiVM 

m iïdrmntjL: Sc laheT^hw^afs ' 
mi omj Iwtemt 'zpcect,tiv 1 ~ ^ 

1 1 ’ a q i uvd c uV> ofrt/mb int 

G 11 np££ffltni 

ttqfoii aoorcV 

u ^k'v,,^ SCMl ! 
A* ( ) /x v „ te.,.' $\!r.~A, 


C (O/ O tA 

v t? JJA+Wim'C .V^ 


Cjöp^%v\'»a^\\ , Mn-I i \vvxjoa^j^ vf. / / ' , . 

/ /0 _ \ V_ )&'*'?*'+/ *> ' VV+ ^VVH 

H^^vH^^avWvnj fl^,uw/U v ^, x ,s O ^ < 

** / 0\ t/i / 

A/ -v <^Av2 7 v " w vv ^ v ' ^ X ié**> 

vynu^VvvHV/ivi O ^ rx 

'<XTti\nv 


Si i /9 vA ^ ____,>> r AI; 

v ' // ^ v vnn lA.vvvv.^;^ ^ O :> , 

'A>/ (/’ C\ /? /V h / // C^y/ 

^-’ /V ' AW^ flOi. f J'«ftt l T_oocüVv),4o civt? Ioo'xk.K!-’, i i ocii foonoc L t>t° 
Vf4ici5f c'o md avw I 1 ! Inc^cS^(’<x\4, |3o 

Hmt t-nüirfj ilW.nH'fnOPout iHbctjé laiH is^KCioo 

Oiv* d} cnr| iVo Jon c|\fnie iT Cml - 

, bvoocA fiKW.fof |nfdt<d>VcfcotM^il-l^fWirl«6icfif 
^ 1 * V* 3 h idqG^ra-^ciTqn,k L D |v -pat firr 

oockpwxkhtnetttbtnrn < "Wl’ 

^mtuiLLJUflK ICJ^Cl Vc 

''cluck dato n^tej^ iet scm&eicrone dcutavez eetu 
^3. terSuÉcnJs^ecnafc^cP^ £02 

nuu£ttc$ : 'zuleêjfÈ^eS^tm:^PlTlPfPnPüz, 


V’zaxc^l^ en Je\)-PePP/peJlve „ 

„ Q 

opc& keri J. 

\ S^Gooxtn a l f^Sh^’^i kV’ t fi c G ftp 

Gv^v | vSV^ vj 3 ^'v^ V) fal'Tv^t ’ V§^uS i mi 
^v l 0 £xSj> whvV^Gui^.|X c 6 ^ 

, I -T v ^*‘‘ I 'b*y*> x O 11 vxq^in oG cpimïp^aP 

S vv^^kTvx^rji 1 v l viri uc (ikv rjTVvG^vv^ov ox. C, 


Gvrtc^trf v cSvS ’ I TÜ) a f <x yn^ aix-T^vp f 

|pr-^cTm\ <9 nuct ‘-’^Vvtf* I a i 7 v>fr—, , vrf t’v'-’H'' t ,, v <-’ 

G^^3i 11 mg Cy^j\^ I isj~~ V<x-v/id Iv’^^V^v cc> t ^v»x 

l/^f > vv~-tx fi^vTOt Atffr \^m Cv—fx? 


V—* i 


Vv 


l i . 


fi 
. , 

•t'; •' fïir >■ ' "> 
i 


; • * t; J ' \ 'J ' * 

'v • * ƒ f . r \i • ; f 


■ 


- • • v . ...> V • 


* * 4 & 1 • 

■ V . •' • 
,,r , 


- : - ‘ - 
1 ' h 
r*-— .- ■■■* 


. 

J. 
< / 


cn iJ^runi me ; mi eer so nócra root es on erom iiió^cneje eopermet 

u o/ f c n nfïon^t nil Tot oiwCcmani ^H^nneeren). ( ">ƒ \fnt aeft'reZ' 
oo'( )J hfJOr-itim seyl, Oe'a o ene die cUMinfi Moveert 

yJft .rO, + O r o , v < 

ral met rooJkeytre?vujtnwróón, e/iorae’ 

/ L r ,oC 0 ov ~ 

/ / tiJadiK 3 etu(ihrnim'OYnen miy^rynK 

>"• 7 .. 

Zr u eken. ui celonasiici. 23. 


L 

TT F ; 


■ 
• '/-■ 


f ■ 


• ' > 
• V 
" 


. .‘i 

y * - • - 


: . . • * . . 

— 

. • • v 

- .• • v ■ ■ • ■; ; ... 

, : . -'f . r • 
• . • • - 1 
• 
- 


I - 

'ram'H’tmmt 

xnuifmotuer 

crv 

anten - 
fe tttm ffic. 


-■ > > i h \ 

► t a i) q o t>cc 6 ;:u ÜTirmVu 
mmt 
a pc fret n iH.kfiiuummUHti 

Mm t*I (f tff nit vAVivvV»^ JfZ ,i 
ert-een- 
tum'ümje. 


r 


\ amCiuchtDmemfimjmpnt^wjfrnfmomt) 

|jTonuniu]inniitrnu|tm($inttm\)nuu‘P.^ 
^> L i i Kr itx(x~a m I ucH’IKur.’ 


C~ 7 ~D j/t- tv 

jjcuoa nijver o 
0 f c L t\ka nic ! pH Cv 

_j 

’ fri pvóvi £r c^’öcstocitc.oQïSorcfntcp 

9 X.ygQ 30 toSC 5 V:-tv'cXr s 
, Bi u V 


*• a if ‘I 1 "! 0 ^ c ^’ es 5" cc ^ / 1 1 i" 1,1 tw mui D1W ri^Hii pvltt 

> ƒ |> .vo' b ( vvjt v v vj <t, re/) 81£ ii fee Hf f pf pt pr. 

tta.SC.cc^ö. .fjü.tii £(£. ..inW. 

ff' W f |V f ftxuir>vx- vv.ix.-if’i: 

tMiipin pimjmirm wtMiflWtS'wSwn Ki i huo mroi i iho i« 
f (IT m >v> Utopnxvn at ui rmiiiii^i nt 
O) 

-Hrti O £ L 0 <-r C y -r .> ^ -f f f 

' ' |c ^ ^^ ^ 4 - 1' i'f’ • e C- 


^-Hwnn.Hlj/pjovy 'n-p^y-p/'t' c 


ïs-C&.l rkf t\S:. vix x x 


v. ^ 

/ \ 

, Ult>V» \v> V>. 

9^*£5 _ 

>-^ 

vpvy 


» X. . rt Or,lr. •'vNOr 

^i]C 2 ! 

I m 

rr^->^’u^\i-^. | fv> t^?v ) \ l \~Ci 3 ~z; S. 

^ XYM N iIHKLefprj 

s zv & &.gzj m 
A.B.C.D. E.F. O.H.I.ÏCLfM.N.O.P.'P 

Q.1E S-T.V.W. X.Y.Z. g . 
ainmiirttt.ee edopön bhkiffl- 

svwxYz^&es?’ nivirlr. 


abx.d.c%J 1 3 .kl.m.n.o.p.cj.r.rs.t.v.u.wx^x 

■_-_ t. 55 ~7? nd vl^^^/tafia cru 


O 


CCrÜO\ / 


,uunr u ttt/zf, 7 ^ d 
te# mCnC.jcttinac^. ^ 


aaMcc.iüCeL.,,.',,,.^, u ''.y11111m111.Hn.n11a. 
L-W.fzf.ijj. r, jyfr:JJ.sj.Ut.yjL^ 


_./ -cc u -ruuiunj^r ^ -v 

O U n' 

minin+fwmonwnw/iiu™'" .//- // * 


nv,v ? VMTin 2 2111Jiiw-mjuntinttin ohl 

— _ ' C\ K —^ 3 — 

^/// 7/ 7//// /// 2/7/U7// YIlLZVUJtllVdllZj. 
'cd 


cfef&andtr. 


_ ome 1 it: 0 mc) e ( S p n c 

1 lil}” 11 1 111/1 'F/' 1 21 £ Ktttuaf I’S hl]Ji (Vff[T^ 

C\-v -ti 11 a>ï 7 ) ^ ^: ~0.—, CL. ^ ! U ' 


aa 


■ ffó.cCpXaL$ 


CSjpj.il xni IVXX>Xrn,y<Z^Z6S' 
min.nn . oo. me 


n t u b 

a wii au .1 ciII iiirtai4 11|c .£jl.CCf.J (!_,. 


V, 


/du. MC. - 7 1 .1 I ( s-jf.t tIrTVm o r.v .3? 5. 

cm cyti-cj. 


a 65-1110. 


7 j 


1 


o 


cl 


iweazv&a 

ü.ZizrKf/y. 


ettreen. 
mm c' 21 tihft 111 lil ft // // 1iHl ui ft/ ufzij/tf.' /// 1 7 
<ty ?f tttz f [WWoCxif^zJljmin cflmu z^zmél 1